• آدرس تهران پاسداران بالا تر از برج سفید ، رو به روی بوستان هفتم - مرکز خرید پاسداران طبقه 4 - واحد 38
تلفن تماس :  021-22559705

عوارض تیرویید ، عوارض جراحی تیرویئد، جراحی تیروید ، عوارض بعد از عمل تیرویئد